Far&Son, Elliphant och Little Jinder

Babel hade en del stora bokningar som de vill ha finfina affischer till. Affischerna skulle återspegla artistens musik, stil och karaktär. Därför fick Far&Son, Elliphant och Little Jinder trevliga affsischer.

 

faroson_eskt

 

elliphant_eskt

 

littlejinder_eskt